Jaarlijks archief: 2009

Bert Bakker vs Mai Spijkers – vervolg

In Het Parool van afgelopen donderdag 17 december reageert Bert Bakker met een ingezonden brief op het interview met Mai Spijkers dat afgelopen zaterdag in die krant stond (zie nieuws 12 december). Enkele citaten die betrekking hebben op Warren en het ‘verdwenen’ archief:

Het is jammer dat ik niet even ben gebeld, voordat Mai Spijkers onder andere over mij aan de tand werd gevoeld. Niet alleen draagt de uitgeverij mijn naam en ben ik er sinds 1966 werkzaam, ook ben ik 25 jaar – dus niet ‘een aantal jaren’ zoals Mai Spijkers beweert – directeur geweest. Toen ik bij boekhandel Broese stage liep, zat Mai op de lagere school en toen Mai voor het eerst naar het gymnasium ging, correspondeerde ik met Hans Warren. (…)

Sinds ik probeer te leven met mijn ziekte, heb ik niet veel meer van Mai gehoord. De toezending van de aanbieding en de nieuwe boeken stopte al snel, op de 75ste verjaardag van Marga Minco in 1995 werd ik al bewust niet meer uitgenodigd en ook voor de feestjes van andere auteurs die bij mij uitgaven, zoals Hans Warren, Ischa Meijer, Tom Lanoye, Herman Brusselmans, Gerrit Komrij en Tim Krabbé, kwamen geen uitnodigingen meer – om van Connie Palmen die inmiddels samenwoonde met Ischa Meijer met wie ik toch sinds 1973 samenwerkte, maar niet te spreken. (…)

In die tijd kreeg ik een telefoontje van Evelien Gans die aan de biografie van Ischa Meijer werkte en inlichtingen wou. Toen ik haar vroeg of ze al in het archief had gekeken, werd het stil. “Dat is er toch niet meer?”

Ik stuurde brieven aan Mai en Theo Bouwman van PCM, die ik goed kende; geen van beiden reageerde. Tot ik op een verjaardagsfeestje een oud-schoolgenoot, Jan Greven, tegen het lijf liep. Jan was directeur kranten toen Mai directeur boeken was bij PCM. Zijn dochter werkte bij Bert Bakker en zo kwamen ook de archieven ter sprake. Na enig trekken liet Jan Greven weten dat ze inderdaad waren vernietigd. En het brievenarchief en het productiearchief. Terwijl het Letterkundig Museum en de Premsela Stichting ze graag hadden opgehaald, net als de afdeling bijzondere collecties van de Universiteits Bibliotheek. (…)

Bert Bakker, Amsterdam

‘Nieuwe’ versie Thuiskeer in Zeeland

In de bundel Nu u! van Literair Productiehuis Wintertuin krijgen 16 ‘grote dichters van nu’ elk een ‘groot gedicht van toen’ voorgelegd met de vraag: Als u dit gedicht nu zou schrijven, hoe zou het dan klinken? Dat levert 16 moderne bewerkingen op van klassieke gedichten. De Middelburgse dichter F. van Dixhoorn herdicht voor deze gelegenheid Warrens Thuiskeer in Zeeland. Zie verder hier (ook om te bestellen).