Maandelijks archief: oktober 2008

Het leven van Maria ‘Sibylle’ de Roo

In De Parelduiker (2008, nr 4): een reconstructie van het leven van Maria de Roo, de eerste muze van Hans Warren en Jan Wolkers. Ze inspireerde Warren onder andere bij het schrijven van zijn eerste dichtbundel en stond model voor de eerste beeldhouwwerken van Jan Wolkers, met wie ze trouwde en drie kinderen kreeg. Als ‘Sonja’ figureert ze in zijn roman Een roos van vlees. Maar wie was zij eigenlijk? In het artikel proberen we die vraag te beantwoorden, aan de hand van onder andere stukken uit de nalatenschap van Warren en een interview met haar zoon Eric Wolkers. Het verhaal is rijk geïllustreerd. Niet in De Parelduiker, wel hieronder afgebeeld: het omslag van één van de boeken waarvan we hebben kunnen achterhalen dat ze door Maria de Roo uit het Engels zijn vertaald. Het tijdschrift is te bestellen op de website van Uitgeverij Bas Lubberhuizen.Vertaling: Maria de Roo

Impressie onthulling Hans Warrenpad

Aan de hand van foto’s die ons zijn toegestuurd hebben we een impressie gemaakt van de onthulling van het Hans Warrenpad afgelopen maandag 20 oktober. Er waren toespraken van Mario Molegraaf en de burgemeester van Goes, Dick van der Zaag. Marlize Laport, voorzitter van de Culturele Raad Goes, las twee van Warrens gedichten voor, ‘Bekentenis’ en ‘De Zwartkoptuinfluiter’.

Veel dank aan Marlize Laport, Willy van Meegen, Iris Molegraaf-De Gans, Niek Oele en Dora Hubrechsen.

Muze Warren en Wolkers

Woensdag 15 oktober 2008, 07:48

AMSTERDAM – Het literair-historisch tijdschrift Parelduiker (van uitgever Bas Lubberhuizen) wijdt in de nieuwste editie twee artikelen aan de vorig jaar overleden auteur Jan Wolkers.

Ronny Boogaart en Eric de Rooij schetsen aan de hand van bronnen en gesprekken met Wolkers’ oudste zoon Eric het tragische leven van zijn eerste vrouw, Maria de Roo (1923-1993).

Weinigen weten dat zij voor haar huwelijk met Wolkers de muze van Hans Warren is geweest. ‘De zwijgzame Sibylle’, zoals Warren haar noemde, zat bij hem in de klas in Goes en was zijn eerste jeugdliefde. Maria de Roo inspireerde hem tot vele gedichten. Na de oorlog ging zij in Leiden wonen en ontmoette daar Jan Wolkers. Centraal in het verhaal en in haar leven staat het verlies, door een tragisch ongeluk in huis, van hun tweede kind Eva, beschreven in Een roos van vlees.

Het andere artikel, van Arno van der Valk, beschrijft de verfilming van die roman door Jon Lindström in 1985. Wolkers zelf vond En ros av kött de beste verfilming van zijn werk.