Maandelijks archief: april 2005

Nieuw deel Geheim dagboek verschijnt dit najaar

De toelichting op de site van Park & Poëzie bevat nog een paar interessante mededelingen: Geheim Dagboek 1987-1990wordt aangekondigd voor “dit najaar”. En dat geldt ook voor een nieuwe editie van de Spiegel van de Nederlandsedichtkunst (de rechten op de oorspronkelijke titel, Spiegel van de Nederlandse poëzie, blijvenblijkbaar toch bij Meulenhoff). Ten slotte verschijnt dit najaar van Molegraafs hand ook nogeen boek over Nederlandse poëzie, getiteld Je ongezond verstand gebruiken.

Verzameld werk Plato, deel 13

In Desmet Live op radio 747 spreekt Theodor Holman morgen vanaf 15.00 uur met Mario Molegraaf over Plato. Na de dood van Warren is Molegraaf alleen verdergegaan met het vertalen van het verzameld werk van Plato, dat in totaal uit 17 delenzal bestaan. Onlangs verscheen als deel 13: Kratylos en Parmenides.