Maandelijks archief: juni 2005

Ballustrada

In het laatste nummer van Ballustrada, ‘het literaire tijdschrift van Zuidwest-Nederland’, schrijft een der redacteuren het volgende akelige stukje over Warren.

In de buurt van Kattendijke komt een standbeeld van Warren. Het zalwaarschijnlijk onthuld worden door leed- en voedselspecialist en voormaliglevensgezel Mario Molegraaf. Molegraaf schrijft als een weduwe met tweelooprekken, maar hij weet zijn weetjes. Vandaar. Ik benijd de tweeKattendijkse dichters die ik ken niet. Iedere dag noodgedwongen langsWarren. Een bronzen of stenen Warren en daarnaast een schaduw van lood.

De schrijver ervan noemt zichzelf Minor. Dat lijkt ons terecht.Ook de rest van de column is minnetjes en ontbeert zowel humor als goede smaak.

Veiling nalatenschap Boudewijn Büch

Afgelopen week vond de tweede veiling plaats van de boekenverzameling van Boudewijn Büch bij veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem.Dinsdagmiddag werd Büchs verzameling Nederlandse literatuur onder de hamer gebracht. Daarin bevonden zich een aantal ‘kavels’ met werk van Hans Warren. Een belangrijk object was Geheim Dagboek 1939 -1940 met een persoonlijke opdracht aan Büch.Voor Boudewijn, uit een ver verleden, maar je welbekend! Hans Hoewel de opdracht geen datering heeft, kunnen we er wel van uit gaan dat het boekje bij verschijnen is verstuurd. Dit moet rond de boekenweek van 1993 zijn gebeurd. In hetzelfde kavel bevond zich ook Indigo (met opdracht) dat tegelijkertijd verscheen.

De veiling in de categorieën literatuur, kunst, filosofie en boeken over boeken bracht ongeveer 175.000 euro op. De Nagelate Schriften van Spinoza uit 1677 leverde circa 9.000 euro op (de verwachte opbrengst was 3.000 tot 4.000 euro).De eerste druk van De avonden van Gerard Reve, met de opdracht ‘Voor mijn leraar Jacques Presser, in dankbare herinnering aan zijn lesuren.’, 2500 euro (verwacht 1500-2000 euro). Ook boeken van Büch zelf werden geveild. Büchs eigen boeken gingen bijna allemaal verboven de geschatte waarde van de hand.

Zondag: Park & Poëzie 2005

Aanstaande zondag vindt in Middelburg het evenement Park & Poëzie plaats. De opening, door Jacobine Geel, is om 12.00 uur op de Vismarkt. Vanaf 13.00 lezen dichtersin verschillende Middelburgse tuinen poëzie voor. Mario Molegraaf leest gedichten vanWarren in een tuin aan de Koepoortstraat 6. Wie voor 7,50 een kaartje koopt voor het evenement, ontvangt een dichtbundel.Daarin o.a. een jeugdfoto van Warren en een poëtische biografische schets van diens levenvan de hand van Molegraaf. Zie verder de site van Park & Poëzie 2005.(Met dank aan onze Zeeuwse correspondent Nelleke Maljaars)