Maandelijks archief: september 2013

Uit de nalatenschap van Hans Warren – deel 19: controleur vogelwet

Momenteel werkt Mario Molegraaf aan de biografie van Hans Warren. Op zijn ontdekkingstocht door het leven van Warren stuit hij regelmatig op interessante vondsten. Op de eerste dag van elke maand deelt hij zo’n vondst met de bezoekers van onze website.

In het najaar van 1943 was Hans Warren een paar dagen ‘grote stadsmens’, zoals hij het in zijn dagboek noemt. De grote stad in kwestie was Den Haag. De grootstedelijke activiteiten waren bezoeken aan ‘film, concert, wajang-gamelan-voorstelling, kroegcabaret etc. etc.’ Het leidde tot een paar gedichten die hij nooit publiceerde. Gedichten als ‘Lady-crooner’ en ‘Indië in Holland’ over de wajang-gamelan-voorstelling. De reden voor het verblijf in Den Haag was dat hij examen kwam afleggen om Controleur-Vogelwet 1936 te worden. Hij slaagde, maar van de opsporingsbevoegdheid die hij daardoor kreeg, heeft hij in de praktijk nooit gebruik gemaakt. In het archief Oudheidkunde en Natuurbescherming van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werd in 2009 het dossier controleur Vogelwet van Hans Warren aangetroffen. ‘Gezien de betekenis die Hans Warren heeft gehad,’ zo vermeldt een ambtelijk schrijven, ‘is besloten het dossier over hem voorlopig van vernietiging uit te zonderen’. In plaats daarvan droeg men de stukken over aan de Zeeuwse Bibliotheek, omdat men daar al zoveel over Hans Warren bezat. Het is een interessant geheel, met onder meer een ongeldig gemaakte acte en het proces-verbaal van de beëdiging. Op 25 november 1943 heeft hij de eed afgelegd ‘door onder het opsteken van de twee voorste vingers van de rechterhand te zeggen Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig!’ Ook Hans Warrens examenwerk bevindt zich in het dossier. Met bijvoorbeeld een proeve van een proces-verbaal vanwege een overtreding door ‘de mij bekende Krelis Eierdief’. Toch dacht Hans Warren in de grote stad minder aan vogels dan aan andere dingen. Een van de voorstellingen wakkert zijn dromen aan:

Onder de klopgang van de gamelan
Buigt zich het lichaam lenig en betoverd
De kleine ranke danser van m’bok m’ban.

Mario Molegraaf

Zojuist verschenen: Op de solex door Algerië


Bij de Avalon Pers in Woubrugge is deze week een tot nu toe ongepubliceerd verhaal van Hans Warren verschenen. Op de solex door Algerië schreef Warren in 1950 voor Op de Solex, een blad voor ‘rijwielsolex enthousiasten’. De redactie zag geen kans het verhaal te plaatsen en Warren heeft het verhaal vervolgens in zijn eigen archief opgeborgen. De titel van dit verhaal was onder Warrenliefhebbers al langer bekend: bij de overdracht van Warrens nalatenschap aan de Zeeuwse bibliotheek gaf Mario Molegraaf zijn lezing dezelfde titel mee. Zie hier.

Het boekje is nu verschenen in een bibliofiele, dus beperkte oplage, van 90 exemplaren. Ga naar avalonpers.nl om een exemplaar te bemachtigen.

De lekkerste koffie van Goes

Op zijn zwerftocht door Nederland fotografeert Martin van der Kamp graven en gebouwen die verbonden kunnen worden met het leven en werk van Hans Warren.

In Goes bezocht Warren vanaf zijn jeugd de boekhandel van Palsenbarg. In de winkel werkte ook Jeanne Eeckelmans, een gouvernante. Hij noemt haar een enkele keer in zijn dagboek. Zo schrijft hij in 1958 over haar dat zij “de lekkerste koffie van Goes” schonk.

In 1974 is hij bij haar uitvaart in Lochem en memoreert hij opnieuw haar koffie. “Zij is gestorven zoals ze geleefd heeft: zonder ophef, het moest. Altijd was ze er, met een geurige kop koffie, een belangstellend woord, bescheiden. Altijd dat dienende, terughoudende, de ouderwetse Belgische gouvernante, een leven op de achtergrond en toch een spil.” (Geheim dagboek 1973-1975, p. 132)