Maandelijks archief: augustus 2009

Tentoonstellingsnieuws: Er staat een huis aan Schelde

Over de Warren-tentoonstelling in het Zeeuws Museum, ‘Verre Werelden’, was al veel bekend, maar nu zijn er ook meer details over de gelijktijdige expositie in de Zeeuwse Bibliotheek. Onder de titel ‘Er staat een huis aan Schelde’ worden manuscripten van romans en ongepubliceerde gedichten, schilderijen, portretten, vele vogeltekeningen en nog veel meer getoond. De naam van de tentoonstelling is de titel van een ongepubliceerd jeugdgedicht van Warren over zijn geboortehuis op de dijk bij Borselle. Een deel ervan werd al geciteerd in Het wekkertje van 23:24, het boek dat Mario Molegraaf in 2004 schreef. Het wordt gepubliceerd in de Slibreeks.

Het programma van de opening van beide tentoonstellingen begint op vrijdag 25 september om 16.00 uur (ontvangst vanaf 15.30) in de Zeeuwse Bibliotheek. Om 17.15 uur verplaatst het programma zich naar het Zeeuws Museum. Omdat het aantal plaatsen in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek beperkt is, dient men zich van te voren per e-mail aan te melden (max 2 personen) – dat geldt ook voor wie al een uitnodiging heeft ontvangen: zbsec@zeeuwsebibliotheek.nl.

Sijtsma en Reve in De Parelduiker

In het nieuwste nummer van De Parelduiker staat een niet eerder gepubliceerd verhaal van Bernard Sijtsma over zijn bezoek aan Gerard Reve in Greonterp. Sijtsma is vooral bekend geworden door zijn briefwisseling met Reve: in hetzelfde jaar dat Reve zijn Brieven aan Bernard S. publiceerde, deed Sijtsma hetzelfde met zijn brieven aan Reve (onder de titel Lieve Gerard). Het boek van Sijtsma werd echter door de kritiek weggehoond. Zo kopte Hans Warren boven zijn recensie: “Sijtsma wil met kruiwagen Reve literatuur in”. De publicatie van de brieven aan Reve betekende nagenoeg het einde van de schrijverscarriere van Sijtsma. Toch bleef hij, tot aan zijn dood in 1981, doorschrijven. In zijn nalatenschap zijn veel ongepubliceerde verhalen te vinden, waaronder een verslag van zijn bezoek aan Reve in Greonterp. Dat verhaal is nu voor het eerst gepubliceerd. Wij schreven er een inleiding bij over het leven van Sijtsma en zijn relatie met Reve. De Parelduiker wordt uitgegeven door Bas Lubberhuizen en is daar ook te bestellen.

Warren en Ryckhals bij Johannes Herman Buma

De stadsdichter van Middelburg J.H. Buma publiceerde mei jl het boekje Teruggezien in zijn stad, een “verslag van een project waarin Francois Ryckhals, befaamd schilder in de Gouden Eeuw en geboren op 3 mei 1609 in Middelburg, uit de vergetelheid werd gehaald”. In het boekje ook een verslag van het bezoek van Hans Warren aan het Ryckhalsmuseum. Buma vergelijkt zijn eigen herinneringen en aantekeningen met de dagboekaantekening van Warren (14 augustus 1993). Buma herkent zichzelf niet of nauwelijks in Warrens aantekeningen: “Vervolgens werden mij andere woorden in de mond gelegd. Mijn geestig bedoelde uitroep bij binnenkomst wordt vertaald in een onderdanige opmerking waardoor de man die bekendheid geniet zich hult in valse bescheidenheid.” Vervolgens komt Buma tot de volgende overpeinzing:”Toen ik het alles las, herinnerde ik mij dat anderen die ook eens in de Geheime Dagboeken van hem voorkwamen, mij hadden verteld dat het beschrevene niet in overeenstemming was met de werkelijkheid.” Afrondend zegt Buma: “Ondanks alles blijf ik Hans Warren een ontroerend sympathieke en minzame man vinden. Ik heb een zwak voor hem.”
Het boekje is uitgegeven door Mea Sponte in Middelburg.