Bibliografie

I. Poëzie
Pastorale. In: Helikon, Tijdschrift voor poëzie, Twaalfde jaargang, september 1946, No.29, ‘s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1946.

In memoriam Dr. Jac. P. Thijsse. Een gedicht. ‘s-Gravenhage, A.A.M. Stols, 1947.

Eiland in de stroom. De Windroos, onder redactie van Ad den Besten, XVI. Amsterdam, U.M. Holland, 1951.

Vijf in je oog. De Windroos, onder redactie van Ad den Besten, XXVIII. Amsterdam, U.M. Holland, 1954.

Leeuw lente. Amsterdam, Uitgeversmaatschappij Holland, 1954. (Het omslag werd ontworpen door Lucebert).

Saïd. Gedichten. ‘s-Gravenhage, A.A.M. Stols [1957]. (Het omslag werd ontworpen door Hans Warren).

Een roos van Jericho. Kartons. Amsterdam, Polak & Van Gennep, 1966.

Tussen hybris en vergaan. Den Haag, Bert Bakker n.v., 1969.

Schetsen uit het Hongaarse volksleven. De Ceder. [Amsterdam], Meulenhoff Nederland n.v., 1971. (Gedichten geschreven naar aanleiding van prenten uit: Gabriel von Prónay, Skizzen aus dem Volksleben in Ungarn, Pesth, 1855. Naast de gewone oplage verschenen tien Romeins en vijftien Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren op Simili Japon).

Verzamelde gedichten 1941-1971. Den Haag, Bert Bakker, 1972.

De Olympos. Amsterdam, Erven Thomas Rap, 1973.

Idem. [Letterenreeks-I], Middelburg, Den Boer, [tweede verminderde druk], 1973. (Bevat uitsluitend de cyclus De Olympos. Geïllustreerd door Rudolf Hagenaar. Naast de gewone oplage verschenen vijftig genummerde en gesigneerde exemplaren).

Herakles op de tweesprong. Den Haag, Uitgeverij Bert Bakker, 1974.

Een liefdeslied. Eliance-reeks 27ste uitgave. Zandvoort, Eliance Pers, 1974. (Verschenen in een oplage van 100 genummerde exemplaren. Gedrukt door Confiance, op Simili Japon).

Betreffende vogels. Met miniaturen van H.J. Slijper. Amsterdam, Erven Thomas Rap, 1974.

’t Zelve anders. Amsterdam, Uitgeverij de Arbeiderspers, 1975. (De linkerbladzijden geven de gedichten uit zijn debuut Pastorale, op de rechterbladzijden staan herschreven gedichten. Naast de gewone oplage verschenen vijftien Romeins en vijftig Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren).

Winter in Pompeï. Den Haag, Uitgeverij Bert Bakker, 1975.

Nazomer op Walcheren. Gedicht genomen uit de Walcherse verzen van Hans Warren. Afbeelding naar een ets van Dirk van Gelder. Rijmprent aangeboden aan de abonnées, ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het Zeeuws Tijdschrift. Middelburg, Den Boer, 1976.

Engel Piccardt (pseudoniem Hans Warren). Sperma en tranen. Erotisch Panopticum tweede deel. Amsterdam, Eliance Pers, 1976. (Verschenen in een oplage van 100 genummerde exemplaren).

Zeggen wat nooit iemand zei. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1976. (Bevat ook twee vertaalde gedichten van Kavafis).
Idem, tweede druk, 1977.
Idem, derde druk (gebonden), 1979.

Zeven gedichten van liefde.
Groningen, Corn. L. Hofmann, 1976. (Door Ineke Boschloo handgeschreven op Ingres papier. Verschenen in een oplage van vier genummerde exemplaren).

De vondst in het wrak. Amsterdam, Sub Signo Libelli, 1978. Met tekeningen van Bob van Blommestein. (Oplage: 60 exemplaren gedrukt in blauw en oker op Zerkall-Bütten).

Behalve linde, tamarinde en banaan. Amsterdam, Bert Bakker, 1978.

Voor Mario. Amsterdam, J. Meijer, 1978. (Dit gedicht verscheen in een oplage van 25 genummerde en gesigneerde exemplaren).

Een otter in Americain. Baarn, Erven Thomas Rap, 1978.

Verzamelde gedichten 1941-1981. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker 1981. (Bevat een register op titels en eerste regels).

Dit is werkelijk voor jou geschreven. Een bloemlezing uit eigen werk, ingeleid door Gerrit Komrij. Bert Bakker Bloemlezing. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1982. (Bevat een keuze uit Verzamelde Gedichten 1941-1981 en vier ongebundelde gedichten).

Te licht bevonden. Antwerpen, Het Kanon, 1983. (Bevat zeven verspreide gedichten uit de periode 1946-1978. Verschenen in een oplage van 27 genummerde exemplaren).

De serene rust der toppen. Borgerhout, Dedalus, 1984. (Uitgegeven als nieuwjaarsgeschenk in een oplage van 70 genummerde exemplaren).

De bezoeker. Banholt, In de Bonnefant, 1984. (Dit gedicht verscheen in een zeer kleine oplage afzonderlijk, ongeveer 10. De overige exemplaren maken deel uit van In vriendschap opgedragen aan Ger Kleis. Tien jaar Sub Signo Libelli, 8 augustus 1984).

Verzoek om ezelsoren. Amsterdam, F. Gramberg, 1984. (Poster).

Herinnering, verwachting. Gedichten: Hans Warren. Prenten: Menno Wielinga. Bedum, Uitgeverij Exponent, 1985. (Verschenen in een oplage van 30 Romeins en 70 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren. Zestien exemplaren verschenen gebonden).

Vergezicht in lente. Middelburg, Carrara Pers, 1985. (Drie exemplaren).

Het goede moment. Middelburg, Carrara Pers, 1985. (Bevat twaalf gedichten waarvan elf hier hun eerste publikatie beleven. Verschenen in een oplage van 15 Romeins en 60 Arabisch genummerde en gesigneerde exemplaren).

Bij Marathon. Eenheden-reeks zesde uitgave. [Bedum], Uitgeverij Exponent, [1986]. (Verschenen in een oplage van 25 Romeins en 90 Arabisch genummerde exemplaren).

Tijd. Uitgeverij Bert Bakker, 1986.
Idem, tweede oplage, 1986.

15 juli 1972-15 juli 1978. [Amsterdam], Stichting Arent van Santhorst, 1991. (Verschenen in een oplage van 150 genummerde exemplaren en 25 exemplaren hors commerce).

Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk. Ingeleid door Gerrit Komrij. Amsterdam, Bert Bakker, 1992. (Bevat drie ongebundelde gedichten).

Wat doe je met me, Tijd? Een bloemlezing uit de poëzie van Hans Warren. Samengesteld en ingeleid door Tom Lanoye. Ooievaar Amsterdam, 1996.

Een stip op de wereldkaart. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2001.

Verzamelde Gedichten. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2002.

II. Geheim Dagboek
Geheim dagboek. Eerste deel. 1942-1944. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1981.

Geheim dagboek. Tweede deel. 1945-1948. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1982.

Geheim dagboek 1940. [= Dagboek 1939-1940]. Antwerpen, Het Kanon, 1983. (Ook opgenomen in Boudewijn Büch (samenstelling), Büch’s Boeket 1, Amsterdam, 1985. Verschenen in een genummerde oplage van precies 27 exemplaren, in de derde en laatste reeks van de illegale bibliofiele serie Het Kanon.)

Geheim dagboek. Derde deel. 1949-1951. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1983.

Geheim dagboek. Vierde deel. 1952-1953. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1984.

Geheim dagboek. Vijfde deel. 1954-1955. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1985.

Geheim dagboek. Zesde deel. 1956-1957. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1986.

Geheim dagboek. 1942-1948. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1987.

Geheim dagboek. Zevende deel. 1958-1962. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1988.

Geheim dagboek. Achtste deel. 1963-1970. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1990.

Geheim dagboek. Negende deel. 1971-1972. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1991.

Geheim dagboek. Tiende deel. 1973-1975. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1992.

Geheim dagboek. 1939-1940. Met een voorwoord van Joost Zwagerman. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1993.

Geheim dagboek. Elfde deel. 1975-1976. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1993.

Geheim dagboek. Twaalfde deel. 1977-1978. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1994.

Geheim dagboek. 1939-1951. Amsterdam, Ooievaar, 1996.

Ik ging naar de Noordnol. Natuurdagboek 1936-1942. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1996.

Geheim dagboek. Dertiende deel. 1978-1980. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1997.

Idem, goedkope uitgave, paperback, met sterk afwijkend omslag.

Geheim dagboek. Veertiende deel. 1981-1982. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1999.

Geheim dagboek. Vijftiende deel. 1982-1983. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2000.

Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar Geheim Dagboek. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2001.

Idem. Den Haag, Stichting Uitgeverij XL, 2002. (Grootletterversie)

Geheim dagboek 2001. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2002.

Geheim dagboek 1984-1987. Amsterdam, Uitgeverij Balans, 2004.

III. Overig Proza
Nachtvogels. Met een inleiding van Prof. Dr. N. Tinbergen. Arnhem, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, 1949 [=1948]. (Natuurstudie.)

Idem. Tweede oplage, met nieuw titelblad, Houten, Van Reemst, z.j.

Idem. [tweede druk]. Baarn, Erven Thomas Rap, 1978. (Met enkele nieuwe foto’s)

Steen der hulp. Den Haag, Uitgeverij Bert Bakker, 1975.

Idem, tweede gewijzigde druk, Amsterdam, 1983.

Idem, BulkBoek jaargang 13 / nr.144. Amsterdam, Patty Knippenberg, 1984. (Deze editie bevat behalve de novelle een beschouwing van Gerrit Komrij over het boek, de inleiding van Komrij bij Dit is werkelijk voor jou geschreven, een interview door William Rothuizen, een dagboekfragment door Hans Warren en foto’s van Wim Riemens).

Idem, derde druk. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1990.

Stono de helpo. Tradukis el la nederlanda Gerrit Berveling. Esperanto Kultura Servo. Den Haag, 1989. (Vertaling van Steen der hulp in het Esperanto.)

Demetrios. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1976. (Naast de gewone oplage verschenen dertig genummerde en gesigneerde onafgesneden exemplaren. De eerste drie hiervan werden in half kalfsperkament gebonden).

Idem, tweede herziene druk, 1986.

Herinnering. In: Ik herinner mij. Red. Emile Brugman / Martin Ros. Amsterdam, Uitgeverij DeArbeiderspers, z.j. Privé-Domein, nr. 151.

Indigo. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1993.

De Oost. Uitgave in samenwerking met de Provinciale Zeeuwse Courant ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Hans Warren op 20 oktober 2001. Middelburg, Den Boer / De Ruiter uitgevers, z.j. (2001).

IV. Literatuurstudie
Kritieken. [Vlissingen], Provinciale Zeeuwse Courant, 1970. (Bundeling van zeven kritieken ter gelegenheid van de uitreiking aan Hans Warren van de Pierre Bayle-prijs. Bevat verder enkele gedichten en een profiel door André Oosthoek).

De Griekse goden leven nog. Antwerpen, Het Kanon, 1983. (Over de invloed van de oudheid op eigen werk. Verschenen in een oplage van exact 30 genummerde exemplaren die niet in de handel zijn.)

Kavafis-nummer, onder redactie van Hans Warren en Mario Molegraaf. Maatstaf, jrg.32/nummer 7-8. Amsterdam, De Arbeiderspers, 1984.

Het dagboek als kunstvorm. Met tekeningen van Peter Vos. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1987.

Mario Molegraaf en Hans Warren. ‘Ik ging naar de geheime kamers’. Over de dichter K.P. Kavafis. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1987.

Binnenste buiten. Hans Warren over dagboeken. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1989.

V. Bloemlezingen
P.C. Boutens. Mijn hart wou nergens tieren. Keuze uit zijn werk. Samengesteld en ingeleid door Hans Warren. Ooievaar 103. Den Haag/ Antwerpen, Bert Bakker-Daamen N.V./De Sikkel 1959.

Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw. Samengesteld door Hans Warren. Herziene vierde editie/eerste druk. Amsterdam, Meulenhoff, 1979.

Meulenhoffs dagkalender 1985. Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1984.

Meulenhoffs dagkalender 1986. Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1985.

Griekenland. Verhalen van een land. Samengesteld door Mario Molegraaf en Hans Warren. Met een inleidend verhaal van Hans Warren. Bibliotheek voor de literaire reiziger. Amsterdam, Meulenhoff, 1986.

Meulenhoffs dagkalender 1987. Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1986.

Meulenhoffs dagkalender 1988. Dagboeken. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1987.

Spiegel van de Griekse poëzie van oudheid tot heden. Samengesteld door Hans Warren en Mario Molegraaf. Eerste editie/eerste druk, Amsterdam, Meulenhoff, 1988.

Meulenhoffs dagkalender 1989. Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1988.

Meulenhoffs dagkalender 1990. Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1989.

Meulenhoffs dagkalender 1991. Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1990.

Meulenhoffs dagkalender 1992. Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1991.

Meulenhoffs dagkalender 1993. Nederlandse poëzie. Thema: Dichters op reis. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1992.

Meulenhoffs dagkalender 1994. Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1993.

Meulenhoffs dagkalender 1995. Nederlandse poëzie. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1994.

Die dag in mei vergeet ik niet. De mooiste Nederlandse bevrijdingspoëzie. Gekozen door Hans Warren in samenwerking met Mario Molegraaf. Amsterdam, Ooievaar Pockethouse, 1995.

Herenliefde. De beste homo-erotische verhalen uit de Nederlandse literatuur. Gekozen en van een nawoord voorzien door Hans Warren. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1995.

Meulenhoffs dagkalender 1996. Nederlandse poëzie. Thema: de natuur. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, J.M. Meulenhoff, 1995.

Meulenhoffs dagkalender 1997. Nederlandse poëzie. Thema: poëzie en muziek. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1996.

Voor verwende smaken. Nederlandse en Vlaamse gedichten uit het fin de siècle. Samengesteld door Hans Warren en Mario Molegraaf. Meulenhoff Amsterdam – Manteau Antwerpen. [1996].

Meulenhoffs dagkalender 1998. Nederlandse poëzie. Thema: poëzie en liefde. Samen- gesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1997.

Ik heb alleen woorden. De honderd meest troostrijke gedichten over afscheid en rouw uit de Nederlandse poëzie. Verzameld door Hans Warren en Mario Molegraaf. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1998.

Meulenhoffs dagkalender 1999. Nederlandse poëzie. Thema: poëzie en dieren. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1998.

Geluk dat kan wel jaren duren. Het huwelijk in honderd gedichten. Verzameld door Hans Warren en Mario Molegraaf. Prometheus, Amsterdam 1999.

Meulenhoffs dagkalender 2000. Nederlandse en Vlaamse poëzie. Thema: de dichters van de twintigste eeuw. Samengesteld door Hans Warren. Amsterdam, Meulenhoff, 1999.

Spiegel van de Griekse poëzie. Van oudheid tot heden. Samengesteld door Hans Warren en Mario Molegraaf. Meulenhoff, Amsterdam 2000. Eerste editie, derde verbeterde druk.

Meulenhoffs dagkalender 2001. Nederlandse en Vlaamse poëzie. Samengesteld door Hans Warren en Mario Molegraaf. Meulenhoff, Amsterdam 2000.

Meulenhoffs dagkalender van de Nederlandse en Vlaamse poëzie 2002. Thema: de klassieke oudheid. Samengesteld door Hans Warren en Mario Molegraaf. Meulenhoff, Amsterdam, 2001.

VI. Literaire Vertalingen
D.A.F. de Sade. De 120 dagen van Sodom of De school der losbandigheid. Den Haag, Bert Bakker – Daamen nv, 1969.

D.A.F. de Sade. Liefde’s misdaden. Heroïsche en tragische verhalen. De vertaling van Eugénie de Franval is van Gemma Pappot. Den Haag, Bert Bakker-Daamen nv, 1970.

D.A.F. de Sade. Juliette, of De voorspoed van de ondeugd. [deel 1 en 2]. Den Haag, Bert Bakker, 1972.

Zoloé en haar twee trawantes of enkele episodes uit het leven van drie mooie vrouwen. Een ware geschiedenis door een tijdgenoot opgetekend. Toegeschreven aan Markies de Sade. Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 1973.

D.A.F. de Sade. Juliette, of De voorspoed van de ondeugd. 3e en 4e deel. Den Haag, Bert Bakker, 1974.

Alain-Fournier. De Verre Vriendin. Letterenreeks-2. Middelburg, Den Boer, 1975. (De vertaling van alle gedichten van Alain-Fournier. Tweetalig.)

Konstantin Kavafis. Verborgenheden. Zeven gedichten vertaald door Hans Warren. 26e uitgave van Sub Signo Libelli. [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1977. (Bevat zeven anekdota waarvan 2 reeds opgenomen waren in A 19. Verschenen in een oplage van twintig Romeins genummerde exemplaren op Japans Iyo Masashi en dertig Arabisch genummerde op Simili Japon).

D.A.F. de Sade. Juliette, of de voorspoed van de ondeugd. Nederlandse vertaling van Hans Warren. Contact Paperback. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1980.

Herkenningen. Vertaalde gedichten. Slibreeks nr. 15. Middelburg, Zeeuws kunstenaarscentrum, 1981. (Bevat werk van August von Platen, K.P. Kavafis, Georg Trakl, Edna St. Vincent Millay, Federico Garcia Lorca en Robert Desnos).

K.P. Kavafis. Twaalf gedichten. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. [Amsterdam], Sub Signo Libelli, 1982 [=1983]. (Verlucht met een ets van Hans Ebbing. Verschenen in een oplage van 60 genummerde exemplaren waarvan 18 werden gebrocheerd, 38 gebonden in linnen en 4 in halfleer).

K.P. Kavafis. Gedichten. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1984. (De Nederlandse vertaling van de 154 gedichten en 17 anekdota. Bevat de Griekse tekst, een nawoord, een notenapparaat en een literatuuroverzicht).

Idem, tweede druk, 1984. Het werk bevat geen Griekse tekst, geen nawoord, geen notenapparaat en geen literatuuroverzicht.

Idem, derde herziene druk, 1986. (Het boek zelf vermeldt: tweede herziene druk)

K.P. Kavafis. Bij klaarlichte dag. Vertaling Hans Warren. Amsterdam, Guus Bauer, [1984].

Angelos Sikelianos. De heilige weg. Vier gedichten vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, De Regulierenpers, 1986. (Verschenen in een oplage van 60 exemplaren, waarvan dertig werden gedrukt op getint lompenpapier en in halfleer of perkament werden gebonden en dertig gedrukt op wit Vergé werden gebrocheerd. Tweetalig).

K.P. Kavafis. De Julianos-gedichten. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Regulierenpers, 1987. (Verschenen in een oplage van 60 exemplaren. Drie exemplaren werden gedrukt op Barcham Green en in perkament gebonden. Van de exemplaren op Zerkall-Bütten werden 18 exemplaren gebonden in halfleer. Tweetalig.)

K.P. Kavafis. Gedichten. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1991. (Geheel herziene en uitgebreide uitgave, vermeerderd met een keuze uit de verworpen en onvoltooide gedichten. Bevat de Griekse tekst, een nawoord, een notenapparaat, een literatuuroverzicht en een register). (Het boek zelf vermeldt: derde herziene en uitgebreide druk.)

Yorgos Seferis. Op de wijze van Y. S. en andere gedichten. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1992. (Griekse tekst en Nederlandse vertaling van een aantal gedichten. Bevat noten, een nawoord, bio- en bibliografische overzichten en een register).

K.P. Kavafis. Verzameld proza. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1993.

Plato. Verzameld werk deel 1. Euthydemos. Ion. Menexenos. Hippias. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1994.

Plato. Verzameld werk deel 2. Theaitetos. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1994.

Plato. Verzameld werk deel 3. Euthyfron. Apologia. Kriton. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1995.

Plato. Verzameld werk deel 4. Faidon. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1995.

Epicurus. Over het geluk. Vertaald en toegelicht door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Prometheus, 1995.

Het evangelie volgens Markus Mattheus Lukas en Johannes. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Prometheus, Amsterdam, 1996.

Plato. Verzameld werk deel 5. De sofist. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1997.

Plato. Verzameld werk deel 6. Alkibiades, Symposion. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1997.

K.P. Kavafis. Als ik over mijn liefde niet spreken kan. Veertien liefdesgedichten en een levenslied. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1997.

Plato. Verzameld werk deel 7. De staatsman. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1998.

Plato. Verzameld werk deel 8. Faidros. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1998.

Mario Molegraaf en Hans Warren. Kon ik maar jouw spiegel zijn. Vierentwintig Griekse liefdesgedichten. Vertaald door Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 1999.

Plato. Verzameld werk deel 9. Het bestel. Politeia. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2000.

Plato. Verzameld werk deel 10. Timaios. Kritias. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2001.

Plato. Verzameld werk deel 11. Protagoras. Menon. In de vertaling van Hans Warren en Mario Molegraaf. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2003

Verantwoording
Ronny Boogaart en Eric de Rooij, gebaseerd op de bibliografie door Mario Molegraaf in Hans Warren 75 (Samenstelling en redactie: Ronald Rijkse en Lydia Wolterbeek. Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg, 1996). Voor de jaren na 1996 hebben we dankbaar gebruik gemaakt van de bibliografie die Niek Oele van zijn persoonlijke verzameling heeft gemaakt. Buiten beschouwing bleven publicaties in tijdschriften en kranten, en vertalingen van boeken over de natuur.