Maandelijks archief: januari 2003

Hans Warren en de watersnoodramp


Hans Warren en de watersnoodramp
Door Rutger Vahl

Vijftig jaar geleden vond in Zeeland de watersnoodramp plaats. Hans Warren is op dat moment 31 jaar en woont met zijn vader in Borssele. In zijn dagboek beschrijft Hans hoe de storm een hoogtepunt bereikte.De woeste zee was indrukwekkend: donkergrauw, dreigend, angstaanjagend sterk. Ik wilde me er mee verenigen, mijn kracht meestuwen tegen de nietig lijkende dijken om de waanwijze mensen te laten zien hoe klein en machteloos ze zijn met al hun moderne middelen.’s Morgens horen Hans en zijn vader op de radio van de ramp. Als de sirene en noodklok beginnen te luiden, twijfelen beiden geen moment: helpen! Hans pakt een schop en meldt zich als een van de eersten om dijken te verstevigen. Vrijwel meteen beseft hij een fout te hebben gemaakt. Het modderige handwerk blijkt veel te zwaar voor hem. Spitten en sjouwen kan hij niet, organiseren des te beter. Ik stond met al mijn goede bedoelingen van begin af aan de verkeerde kant, constateert hij gelaten. De volgende dag neemt hij per fiets de schade op in de omgeving. ’s Avonds dient zich een nieuwe noodsituatie aan. Zijn vader, grieperig, vertrekt direct maar zegt tegen Hans dat deze beter thuis kan blijven. Hij is toch ongeschikt voor dit werk. Hans is daar niet rouwig om, al blijft hij een gevoel van wroeging houden. Dit zijn historische dagen voor zijn streek. En wat doet hij? In plaats van mensen te redden zit hij voor de kachel en leest in Pompes funèbres. Gelukkig is Hans’ vader deze dagen een held voor twee. De waterbouwkundige, op een zijspoor geraakt door zijn pro-Duitse houding tijdens de bezetting, dwingt met daadkrachtig optreden respect af. Wat moet het een bittere triomf voor hem geweest zijn, noteert Hans op 2 februari 1953. Ik heb hem bewonderd, ik was trots op hem, voor het eerst van mijn leven. Dat dit dezelfde man was die zo kleinzielig kon doen.

HP/De Tijd

Roddelblad HP/De Tijd bericht dat Mario Molegraaf en zijn nieuwe geliefde – een vrouw – deze week in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk wordt voltrokken op 13 maart, “in besloten kring”. Het jonge paar heeft intussen een huis in Wassenaar gekocht.Mario: Ik heb de periode met Hans afgesloten met het plaatsen van een steen op zijn graf, op 19 december jongstleden. (…) Ik ga nu het verborgene weer in. Daarmee beperkt zich die jarenlange verhouding tussen literatuur en werkelijkheid, die tal van ongezonde kanten had, strikt tot het verleden.

HP/De Tijd


Tijdens de 23ste Nacht Van De Poëzie, op zaterdag 29 maart 2003 in Vredenburg Utrecht, zal Mario Molegraaf voorlezen uit het verzameld werk van Hans Warren. (Een bericht van Robert van Vaals) 28 januariOns overzicht van reacties in de pers op Geheim Dagboek 2001 (nieuws 26 januari) is aangevuld. Met dank aan Niek Oele. Binnenkort maken we er een aparte pagina van, dus reacties blijven welkom.

Bij Querido verscheen Na de watersnood, samengesteld door Ad Zuiderent. Hierin zijn twee teksten van Warren opgenomen: het gedicht Na de overstroming (aanvankelijk, in 1954, als Twee overstromingsgedichten gepubliceerd in Maatstaf), en een fragment uit Geheim dagboek 1952-1953 (pp. 133-141).Bert Bakker bericht (onder voorbehoud) dat de nieuwe editie van Ik heb alleen woorden (zie nieuws 18 januari) al op 7 februari verschijnt en een week later in de boekhandel ligt. (Afbeelding links: het oude omslag.) De goedkope editie van Om het behoud der eenzaamheid staat inderdaad gepland voor begin mei.

Besprekingen GD2001

Ruim drie maanden geleden werd bij Uitgeverij Bert Bakker het eerste exemplaar van Geheim Dagboek 2001 aangeboden aan Mario Molegraaf. Het dagboek heeft intussen twee drukken mogen beleven en is een (bescheiden) succes geworden. De aandacht voor het boek in de media viel in het begin tegen, maar is recentelijk weer wat aangetrokken. Tijd voor een eerste inventarisatie.

Besprekingen GD2001
17 oktober 2002. De Standaard. Door Brigitte Raskin.
26 oktober 2002. Provinciale Zeeuwse Courant. Door Brigitte Raskin
31 oktober 2002. De Limburger. Door Adri Gorissen.
29 november 2002. Algemeen Dagblad.door Jan Robbemond.
20 december 2002. NRC Handelsblad. Door Kasper Jansen.
December 2002. Gay Krant. Door Gooitsen Eenling.
Januari 2003. Pink. Door Vincent Hunink.
16 januari 2003. De Groene Amsterdammer. Door Liesbeth Koenen.

Interviews over GD2001 met Mario Molegraaf
11 april 2002. Omroep Zeeland. Programma Springtij.
10 oktober 2002. Omroep Zeeland. Programma Springtij.
31 oktober 2002. HP/De Tijd. Door Tom Kellerhuis.
November 2002. Gay 2003. Door Jos Versteegen.
19 december 2002. Trouw. Door Monic Slingerland.
19 december 2002. de Volkskrant. Door Hein Janssen.
7 januari 2003. Dinsdag Desmet (Radio 747). Door Theodor Holman.

Overig
22 oktober 2002. de Volkskrant. Cornald Maas over de boekpresentatie.
25 oktober 2002. de Volkskrant. GD2001 genoemd in column over dood in de letteren.
6 november 2002. Reformatorisch Dagblad. Column Willy Wouters-Maljaars.
30 november 2002. de Volkskrant. GD2001 genoemd in restaurantrecensie Marc van Dinther.
2 december 2002. NRC Handelsblad. Joep Habets over eetrecencies in Lekker.
2 januari 2003. HP/De Tijd. De Max Pam Award.
9 januari 2003. Trouw. Column Bert Keizer.
10 januari 2003. Het Parool. Column Theodor Holman.

Zie voor meer informatie onze nieuwspagina’s. Heb je aanvullingen? Mail ons.