Hans Warren in HUMUS (sterfdag Hans Warren)

In Humus, het ledenblad van het Humanistisch Verbond, staat deze maand een stuk van Eric over Warren. Het stuk heeft als titel ‘Zolang het duurt een eeuwigheid gelukkig’ en is binnenkort ook digitaal te bekijken op de site van het HV.