Maandelijks archief: april 2003

“Ik hoor nog altijd zijn stem als ik zijn poëzie lees”: een interview met Andreas Oosthoek

In de stationshal van Middelburg wacht Andreas Oosthoek ons al op. Zestig jaar, grijs, zijn handen in de zakken van zijn jack gestoken. Al vele jaren is hij hoofdredacteur van de Provinciale Zeeuwse Courant. Zijn vriendschap met Hans Warren dateert van nog langer geleden. ‘Veertig jaar’, memoreert hij. Hij neemt ons mee in zijn auto voor een rit door het landschap dat Warren bij zijn leven zo goed kende. ‘Kijk, daar heb je een blauwe reiger. Dat vond hij zijn evenbeeld: een beetje eenzame vogel, lange nek. Misschien was het hem wel?’. Klik hier voor het volledige interview met Andreas Oosthoek.

Joost Zwagerman over stront in de literatuur

In De Gids van april (166e jaargang, nr 4) behandelt Joost Zwagerman het onderwerp stront in de Nederlandse letterkunde. De titel van zijn stuk luidt: Het gemeenste wat het netvlies kan raken. Hij onderscheidt vier categorieën poep. Onder categorie 1, stront uit de eerste bron, valt voor Zwagerman Geheim Dagboek 2001. Het hartverscheurendste over stront uit de eerste bron las ik bij Hans Warren. Zwagerman meent dat Warren op zijn eenentachtigste overleed (hij was tachtig). Bovendien laat hij Warren door twee buurmannen overeind geholpen worden, terwijl er in Geheim Dagboek toch echt maar sprake is van één buurman. Het stuk bestaat verder uitsluitend uit citaten (Geheim Dagboek 1945-1948, 1978-1980 en 2001). (met dank aan Nelleke Maljaars)

Verfilming Steen der Hulp – vervolg

Op 6 maart en 23 maart jl. besteedden we aandacht aan de verfilming van Warrens novelle Steen der hulp door de Vlaamse filmmaker Bavo Defurne (release in 2004). Nieuws is er op dit moment niet te melden. Wel hebben we inmiddels een kopie van de verklaring die Hans Warren op 18 maart 1998 aan Defurne stuurde, waarin hij hem toestemming geeft om het boek te verfilmen. Warren noemt Defurne in deze brief “een zeer goede lezer” van Steen der Hulp en “de aangewezen man” om het te verfilmen. Ook wijst hij op de “onmiskenbare verwantschap” tussen zijn eigen werk en Defurne’s films. Klik op het plaatje voor de volledige brief.

Een gedicht voor Hans Warren – vervolg

Sinds kort zoeken we naar gedichten die zijn opgedragen aan Hans Warren (zie nieuws 6 april jl.). Na onze ontmoeting met Andreas Oosthoek kunnen we daar een gedicht aan toevoegen. In juli 1977 verscheen in Maatstaf het nu volgende gedicht van hem voor Hans Warren. St. Ouenje mag me gerust vragen hoe het was.het was bijna middag op het grote kerkhoftoen we elkaar aankeken achter het muurtje,jij met een vaas waar water in moestik met alleen maar mijn handen.je had net je broer begraven weggestopt tussen een vreemd volk.verderop stond je familieverdoft, nog niet aan het idee gewend.later heb ik tegen je aangehurktergens in barbès waar het naar pis stinkt,zware knoflook en de luizen om een plaatsje vechten.ik heb tegen je aangehurkteerst met later zonder je familieen gedacht dat het niet zou kunnenjij en ik op een nog noorderlijker kerkhofmet een leeg vaasje in de regen.voor hans

Met Andreas Oosthoek door het land van Warren

Gisteren hadden wij een ontmoeting met Andreas Oosthoek, hoofdredacteur van de Provinciale Zeeuwse Courant. Ruim veertig jaar zijn Oosthoek en Warren bevriend geweest. We hebben gedrieën rondgereden door de streek waar Warren en Oosthoek zijn opgegroeid. Tijdens de rondrit deelde Oosthoek met ons zijn herinneringen aan Warren. Het complete interview met Oosthoek verschijnt binnenkort op de site.