Maandelijks archief: januari 2004

Warren met 8 gedichten in De Dikke Komrij

In de vorige editie waren het er nog 10, in de nieuwe editie van Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten, die gisteren verscheen, is Warren vertegenwoordigd met 8 gedichten: Voor een jonge dichter, Ik stel mij voor dat in een later eeuw…, voor jou, Natuurlijk, Het tapijt, Een datum, De vondst in het wrak (I-IV) en Liefde.

Nationale gedichtendag

Vandaag presenteren wij een nooit gebundeld gedicht van Hans Warren, getiteld De Verrader. Warren schreef het gedicht op 23 januari 1975 onder het pseudoniem E.P., Engel Piccardt. Het is één van de gedichten die Mario Molegraaf heeft aangetroffen in Warrens nalatenschap. Speciaal voor de site schreef Molegraaf er een bijzondere toelichting bij, over de voorgeschiedenis en de recente ‘nageschiedenis’, van het gedicht én van de liefde tussen Warren en Molegraaf. In ‘De verrader’ zien we niet alleen de wreker maar ook de wraak naakt, ongekend naakt. Klik op het handschrift voor het gedicht en Molegraafs verhaal erbij.


Warren in De Dikke Komrij

Morgen verschijnt Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. Volgens http://www.epibreren.com/rs is Warren één van de opgenomen dichters. Dat valt ook af te leiden uit de opmerking van Rob Schouten in het nieuwste nummer van Awater dat er maar twee dichters zijn die nog wel in de editie uit 1996 met werk opgenomen waren en nu verdwenen zijn, namelijk Dana Hokke en H.G. Liebentrau. Morgen moet blijken met hoeveel, en welke, gedichten Warren in de bloemlezing vertegenwoordigd is.

De Verrader, ongepubliceerd gedicht Warren

Op donderdag 29 januari, de Nationale Gedichtendag, presenteren wij een ongepubliceerd gedicht van Hans Warren. Het gedicht, getiteld De verrader, werd onlangs door Mario Molegraaf in het archief van Hans Warren gevonden. Molegraaf schreef er voor de site een uitgebreide en persoonlijke toelichting bij: “(…) wraak op z’n wreedst en weerzinwekkendst, op z’n schandaligst en smerigst.”