Maandelijks archief: december 2006

Nieuw dagboek en ongepubliceerd proza in voorjaar 2007

Het nieuwe Geheim dagboek over de jaren 1993-1995 zal eerder verschijnen dan aanvankelijk was gepland. Niet in het najaar maar reeds in het voorjaar van 2007 – waarschijnlijk april – zal dit deel in de winkels te vinden zijn. Daarnaast zal het literaire tijdschrift De Tweede Ronde in het lentenummer een door Warren geschrapt hoofdstuk uit de onuitgegeven roman Om het behoud der eenzaamheid publiceren. Zoals bekend heeft Warren de titel van deze roman in 2001 gebruikt voor de bloemlezing uit zijn Geheim dagboek.