Maandelijks archief: augustus 2003

Interview Mario Molegraaf in PZC -vervolg

In het interview van A.J. Snel in de PZC van afgelopen zaterdag komt Mario Molegraaf uitgebreid aan het woord. Hier volgt een samenvatting.

Rouwproces
“Ik kan mij de verwondering voorstellen dat ik nu met een vrouw getrouwd ben en ook nog binnen betrekkelijk korte tijd na de dood van Hans. Rouwen, dat is een vreemd iets. Mijn rouw is heel intens geweest en gaat nog steeds door. Toen Hans net dood was, dacht ik dat ik het verlies niet zou overleven. Toch blijf je overeind. Ik heb tijdens die eerste dagen veel gewerkt aan de vertaling van Plato. Me gedwongen me ook op iets anders te concentreren, anders kom je er niet doorheen. Ik ben twintig kilo kwijtgeraakt. Maar op een gegeven moment ga je toch weer eten. En er komt een dag dat je weer met smaak eet. Zo ga je ook weer beminnen. Dat doe je als er ruimte voor is. Ik ga niet alleen om troost en warmte te vinden met Iris verder. Dat zou ik verwerpelijk vinden.” Begin van zijn relatie met Warren“Al voor wij elkaar zagen, had ik een hengeltje uitgeworpen, brieven geschreven. Op die dag, vijfentwintig jaar geleden, kwam ik voor het eerst bij hem in huis. Achteraf verbaas ik me over het lef waarmee ik het erop aangestuurd heb. Veel meer dan mijn lichaam en wat daar bij hoort had ik op die leeftijd natuurlijk niet te bieden.(…) Ik zie dat Hans meer van het soort brieven kreeg zoals ik die schreef. Soms bieden jongens zich in verhulde termen aan, soms schaamteloos. In iedere fanmail zit wel iets van beschikbaarheid, denk ik. Ik ben bij hem gebleven.” Geheim Dagboek 2001“Ik begrijp heel goed dat zijn laatste dagboek een verpletterende indruk heeft gemaakt op veel lezers. Maar wie het goed leest, ziet tegelijk een Hans Warren die nog van dingen geniet en die aantekeningen blijft maken, ook over lieve momenten samen met mij. Dat hij doorging met schrijven, was één van de redenen waarom ik dacht dat het zo heel erg niet met hem was. Hij verhulde hoe slecht hij er werkelijk aan toe was. Hij was er trots op zijn ellende tot in het extreme verborgen te houden; zelfs voor medisch specialisten. Dat verklaart waardoor zijn werkelijkheid afweek van de mijne. En, na herlezing zie ik het laatste dagboek vooral als een liefdesverklaring. Ik ben er mee verzoend geraakt.” De kwestie David WarrenIn de PZC van 8 maart jl. stelt David Warren, de zoon van Hans, dat Mario Molegraaf Warren heeft gemanipuleerd. David gelooft dat Molegraaf niet met een relatie bezig is geweest maar met een project. Molegraaf geeft een reactie.“Hoe zal ik in staat zijn zo veel jaren met Hans samen te zijn en hem als een project te zien? Zoiets kwetsbaars verdedigen tegen een dergelijke beschuldiging dat is vrijwel onmogelijk. David zal zich op een dag schamen dat hij zoiets dierbaars van zijn vader heeft beledigd. Ik denk dat zijn opstelling te maken heeft met materiële zaken. Hans heeft alles aan mij nagelaten. Hij kon heel hard zijn. (…) Ik heb, via de notaris, voor zijn kinderen in gunstige zin willen afwijken van de wilsbeschikking van Hans en een financiële regeling voorgesteld waar ze tevreden mee waren. David is later bij Iris en mij geweest. Hij kon zich bij nader inzien blijkbaar niet vinden in wat eerder overeengekomen was. Toen we op dat punt beland waren, dreigde hij met publiciteit. Zijn beweringen kwamen in de krant een paar dagen voor wij in maart trouwden. Pijnlijk, volstrekt onjuist. Ik vind het allemaal te teer om er veel over te zeggen.”

Eind van dit jaar: Geheim Dagboek 1984-1988

Voor het eind van dit jaar ligt een nieuw deel in de serie Geheim Dagboek in de boekwinkel. In het interview dat afgelopen weekend verscheen in de PZC vertelt Mario Molegraaf dat hij op dit moment bezig is de dagboeken van 1984 tot en met 1988 gereed te maken voor uitgave. (Eerder werd het zestiende deel in de reeks aangekondigd als Geheim Dagboek 1984-1986.) Molegraaf vertelt dat hij ’s ochtends aan de dagboeken werkt maar ’s middags vertaalt, om zich weer los te maken van het dagboek. Hans was zelf altijd zeer gedeprimeerd als hij zijn dagboeken redigeerde. Ik begrijp nu hoe dat kwam. Je leeft je leven nog een keer. Voor je geest is het ongezond zo diep in het verleden teruggeduwd te worden. Het gaat je dromen beheersen. Het verleden doordrenkt het heden. Ons leven samen, door zijn ogen gezien, trekt opnieuw voorbij. Ik moet het doseren.Warren was zelf al bezig met het persklaar maken van deze dagboeken, maar Molegraaf neemt Warrens wijzigingen in de originele tekst niet automatisch over. Hij heeft een stuk willen schrappen waarin hij zich afvraagt waarom hij zo naar erkenning hunkerde. Hij schrijft dat hij door leraren en vrienden zo is vernederd dat hij later wilde triomferen en hij vindt het ongelooflijk dat hij zich zo door rancune kon laten drijven. Ik wil dat er weer inzetten. Naar mijn mening is het te belangrijk om weg te laten.— meer uit het interview met Mario Molegraaf volgt.

Interview met Mario Molegraaf in de PZC


In de Provinciale Zeeuwse Courant van zaterdag 2 augustus staat een paginagroot interview van A.J. Snel met Mario Molegraaf. We zullen er later deze week uitgebreid op terugkomen.In het interview reageert Mario onder andere op de beschuldigingen van David Warren in de PZC van 8 maart jl. (Zie ons nieuws van maart 2003). Daarnaast kijkt hij terug op het afgelopen anderhalf jaar. Hij vertelt kort over z’n nieuwe relatie en over de reacties op het laatste dagboekdeel. Over het redigeren van het nieuwe dagboekdeel zegt hij zich niet zonder meer te laten leiden door wat Warren wenste: wat Warren wou schrappen zet Mario er toch weer in. (Met dank aan Niek Oele en Nelleke Maljaars, die ons heel snel van het interview op de hoogte brachten.)

Vroeger

Vroeger
Gekozen door Alex Verburg

Vroeger met de zuidenwind
ontving ik soms een boodschap
geur uit je straat, stof van je drempel.

Of met de noordenwind
gaf ik een vogel mee
die een woord voor woord geleerde lofzang floot.

Er waren veel wegen en schepen
en de aarde draaide gewillig,
hier jij, daar ik.

Toen je pas verloren was
bleven er veel denksystemen
en berekeningen om in te nemen
als slaapmiddel.

Later het gevecht met de taal.
Bezweren je leeft en ik heb je nog lief,
want ik zeg het.

Weer later kwam je alleen
in de windstilte van de slaap
soms naast mij liggen.

Nu de wind van alle kanten komt
ontvang ik vaak een boodschap
geur uit je straat, stof van je drempel.

Hans Warren, Verzamelde Gedichten. (Amsterdam: Bert Bakker, 2002).