Interview met Mario Molegraaf in de PZC


In de Provinciale Zeeuwse Courant van zaterdag 2 augustus staat een paginagroot interview van A.J. Snel met Mario Molegraaf. We zullen er later deze week uitgebreid op terugkomen.In het interview reageert Mario onder andere op de beschuldigingen van David Warren in de PZC van 8 maart jl. (Zie ons nieuws van maart 2003). Daarnaast kijkt hij terug op het afgelopen anderhalf jaar. Hij vertelt kort over z’n nieuwe relatie en over de reacties op het laatste dagboekdeel. Over het redigeren van het nieuwe dagboekdeel zegt hij zich niet zonder meer te laten leiden door wat Warren wenste: wat Warren wou schrappen zet Mario er toch weer in. (Met dank aan Niek Oele en Nelleke Maljaars, die ons heel snel van het interview op de hoogte brachten.)