Interview Mario Molegraaf in PZC -vervolg

In het interview van A.J. Snel in de PZC van afgelopen zaterdag komt Mario Molegraaf uitgebreid aan het woord. Hier volgt een samenvatting.

Rouwproces
“Ik kan mij de verwondering voorstellen dat ik nu met een vrouw getrouwd ben en ook nog binnen betrekkelijk korte tijd na de dood van Hans. Rouwen, dat is een vreemd iets. Mijn rouw is heel intens geweest en gaat nog steeds door. Toen Hans net dood was, dacht ik dat ik het verlies niet zou overleven. Toch blijf je overeind. Ik heb tijdens die eerste dagen veel gewerkt aan de vertaling van Plato. Me gedwongen me ook op iets anders te concentreren, anders kom je er niet doorheen. Ik ben twintig kilo kwijtgeraakt. Maar op een gegeven moment ga je toch weer eten. En er komt een dag dat je weer met smaak eet. Zo ga je ook weer beminnen. Dat doe je als er ruimte voor is. Ik ga niet alleen om troost en warmte te vinden met Iris verder. Dat zou ik verwerpelijk vinden.” Begin van zijn relatie met Warren“Al voor wij elkaar zagen, had ik een hengeltje uitgeworpen, brieven geschreven. Op die dag, vijfentwintig jaar geleden, kwam ik voor het eerst bij hem in huis. Achteraf verbaas ik me over het lef waarmee ik het erop aangestuurd heb. Veel meer dan mijn lichaam en wat daar bij hoort had ik op die leeftijd natuurlijk niet te bieden.(…) Ik zie dat Hans meer van het soort brieven kreeg zoals ik die schreef. Soms bieden jongens zich in verhulde termen aan, soms schaamteloos. In iedere fanmail zit wel iets van beschikbaarheid, denk ik. Ik ben bij hem gebleven.” Geheim Dagboek 2001“Ik begrijp heel goed dat zijn laatste dagboek een verpletterende indruk heeft gemaakt op veel lezers. Maar wie het goed leest, ziet tegelijk een Hans Warren die nog van dingen geniet en die aantekeningen blijft maken, ook over lieve momenten samen met mij. Dat hij doorging met schrijven, was één van de redenen waarom ik dacht dat het zo heel erg niet met hem was. Hij verhulde hoe slecht hij er werkelijk aan toe was. Hij was er trots op zijn ellende tot in het extreme verborgen te houden; zelfs voor medisch specialisten. Dat verklaart waardoor zijn werkelijkheid afweek van de mijne. En, na herlezing zie ik het laatste dagboek vooral als een liefdesverklaring. Ik ben er mee verzoend geraakt.” De kwestie David WarrenIn de PZC van 8 maart jl. stelt David Warren, de zoon van Hans, dat Mario Molegraaf Warren heeft gemanipuleerd. David gelooft dat Molegraaf niet met een relatie bezig is geweest maar met een project. Molegraaf geeft een reactie.“Hoe zal ik in staat zijn zo veel jaren met Hans samen te zijn en hem als een project te zien? Zoiets kwetsbaars verdedigen tegen een dergelijke beschuldiging dat is vrijwel onmogelijk. David zal zich op een dag schamen dat hij zoiets dierbaars van zijn vader heeft beledigd. Ik denk dat zijn opstelling te maken heeft met materiële zaken. Hans heeft alles aan mij nagelaten. Hij kon heel hard zijn. (…) Ik heb, via de notaris, voor zijn kinderen in gunstige zin willen afwijken van de wilsbeschikking van Hans en een financiële regeling voorgesteld waar ze tevreden mee waren. David is later bij Iris en mij geweest. Hij kon zich bij nader inzien blijkbaar niet vinden in wat eerder overeengekomen was. Toen we op dat punt beland waren, dreigde hij met publiciteit. Zijn beweringen kwamen in de krant een paar dagen voor wij in maart trouwden. Pijnlijk, volstrekt onjuist. Ik vind het allemaal te teer om er veel over te zeggen.”