Warrens Reiger op muur in Monnickendam


Het gedicht Reiger van Warren zal binnenkort te bewonderen zijn als enorme muurschilderingop de zijkant van een flat aan de Corn. Dirckszlaan in Monnickendam. Ter gelegenheid van 650 jaar Monnickendam organiseert de stichting Areópagushet project Muurgedichten. Het uiteindelijke doel is om in vijf jaar zo’nvijftig muurgedichten te schilderen. De eerste vier gedichten gaan over de oudstebewoners van Waterland, de dieren. Naast de koe (K. Schippers), de vlinder (Vasalis) en de paling (Tom van Deel) zal ook de reiger worden vereerd met een muurgedicht. Daarvoor is het gedicht van Warren gekozen. De vier gedichten worden geschilderdop de zijkanten van vier flats aan de Corn. Dirckszlaan.De grafisch ontwerper van het project, Nancy Koot, stuurde ons alvast hetontwerp voor Reiger. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de vier gedichtenin de loop van mei geschilderd zouden worden, maar het project heeft vertraging opgelopen.We laten het weten als het zover is.Zie over de interpretatie van het gedicht ook ons nieuws van 23 en 25 oktober 2004in het nieuwsarchief.