Warren uitgebreid in Kritisch Literatuur Lexicon


Het stuk over Warren in het Kritisch Literatuur Lexicon is in de 90e aanvulling (augustus 2003) bij dit losbladig systeem (te vinden in de meeste bibliotheken), belangrijk aangevuld en gewijzigd. Niek Oele zet voor ons de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

De biografie is uitgebreid. Zo is er aandacht voor de schilderijen van Warren, het vertaalwerk (Kavafis), de kwestie rond Literom, Warren als kunstverzamelaar en zijn laatste levensjaar. De kritische beschouwing is uitgebreid van 12 naar 16 pagina’s. Veel aandacht voor de dagboeken en de reacties van het publiek en de recensenten hierop, aandacht voor het laatste dagboek (en Molegraafs rol hierin), de laatste dichtbundel, voor de recensent Warren en voor de vertalingen van Plato en Kavafis. De primaire bibliografie gaat van van 4 naar 9 kantjes. Zeer uitvoerig (ook vertaalde natuurboeken e.d.). Als laatste wordt Plato, deel XI genoemd (zie ons nieuws van 21 en 23 augustus jl.), dus het lexicon is zeer up to date. Ook de secundaire bibliografie is belangrijk uitgebreid. Als laatste wordt het artikel van Vincent Hunink in Ons Erfdeel (nr. 3- 2003) genoemd. (Zie ons nieuws van 16 juni jl.)

Ook de nieuwe tekst is geschreven door Jan van der Vegt, die daarmee mooi werk heeft geleverd. Volgens Oele kun je misschien hier en daar wel een mug ziften, maar is de aandacht voor Warren in het lexicon zeer uitvoerig; veel materiaal wordt genoemd en vooral de laatste levensjaren van Warren komen uitgebreid aan bod.