Warren in Zonder verbeelding geen tuin

Bij Uitgeverij Contact verscheen: Zonder verbeelding geen tuin: 365 gedichten over de tuin. Samensteller Paul Geerts heeft in deze bloemlezing vier gedichten van Warren opgenomen: In memorium Jac. P. Thijsse, Brief, Wachten en Herfsttijlozen. Daarnaast komen we ook twee gedichten tegen van Warren-bewonderaar Ria Zifkamp (Ik zag een roos en Nu wordt het herfst).