Vogels kijken in Otterloo

Op zijn zwerftocht door Nederland fotografeert Martin van der Kamp graven en gebouwen die verbonden kunnen worden met het leven en werk van Hans Warren.

In 1943 deed Hans Warren mee aan een vijfdaagse vogelcursus in Otterloo. “We kwamen bijeen in ‘De Zanding’, een clubhuis van de Ned. Reisvereniging. (…) Wat gepraat, gesnuffeld in de neergelegde boeken, de tentoonstelling van opgezette Veluwedieren etc tot allen (twintig cursisten en vele ‘leiders’) aanwezig waren en prof. Van Dam ons welkom heette. Excursie.” Een van de deelnemers aan deze cursus was Hein Kaasjager, waarmee Warren toen bevriend raakte. “Liefde, of toch enkel maar vriendschap? Ik weet het niet,” schrijft hij op 3 mei 1943 in zijn dagboek. Tegenwoordig is ‘De Zanding’ een frituurpaviljoen in een vakantiepark.