Hulp gevraagd: poëtisch debuut Hans Warren?

Bij zijn onderzoek voor de biografie stuitte Mario Molegraaf op een raadsel. Misschien is Warren als dichter eerder gedebuteerd dan altijd is gedacht. Uw hulp is nodig!

De Trekker was het blad van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. Onverwacht genoeg zou het tijdschrift ook wel eens van belang kunnen zijn voor de literatuurhistorie. In 1941 begon Hans Warren artikelen over vogels en landschap te publiceren. Aan het eind van het jaar overziet hij in zijn natuurdagboek de productie: zoveel stukken in dit blad, zoveel in dat. Hij bleek de publicaties keurig te hebben bewaard. In één opzicht klopte de balans niet: hij vermeldde twee beschouwingen in De Trekker, maar van die uitgave ontbrak verder ieder spoor. Een middagje bladeren in de Koninklijke Bibliotheek bood uitkomst. In augustus 1941 had De Trekker voor het eerst een bijdrage van Hans Warren: ‘De kleine strandvogels’. In november 1941 stond een tweede beschouwing in het blad, gewijd aan de ruiters, een groep moeilijk uit elkaar te houden vogels. Tot zover gaat het verhaal zoals een biograaf het graag ziet, alle stukjes van de puzzel keurig op hun plaats. Maar op een kwade dag zag ik op bladzijde 17 van het eerste cahier waarin Hans Warren zijn ‘geheim dagboek’ bijhield een gedicht ‘Lentewandeling’ staan, mét daarbij de bedenking dat hij ‘het eigenlijk schreef voor het Wandelnummer van De Trekker waarnaar ik ’t ook opstuurde.’ Tot nu toe geldt een bijdrage aan het clandestiene blaadje Maecenas van najaar 1944 als het poëtische debuut van Hans Warren. Moet dat worden herzien? Was ‘Lentewandeling’, ontstaan op 9-10 februari 1942, het eerste gedicht dat hij publiceerde? En was deze eer weggelegd voor De Trekker? Het probleem is dat de betreffende jaargang(en) – 1942, heel misschien 1943 – in geen enkele bibliotheek in Nederland aanwezig zijn. Kan iemand helpen? Haar of hem wacht een passende beloning. Ergens moet nog een stapeltje van De Trekker liggen, met het Wandelnummer. Staat ‘Lentewandeling’ erin of niet? Een gewichtige vraag voor de Hans Warrenkunde. Zoek die duistere zolder af, struin die stoffige schuur door. Mail uw vondst naar deze site (h.warren@zonnet.nl).