Veiling nalatenschap Boudewijn Büch

Afgelopen week vond de tweede veiling plaats van de boekenverzameling van Boudewijn Büch bij veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem.Dinsdagmiddag werd Büchs verzameling Nederlandse literatuur onder de hamer gebracht. Daarin bevonden zich een aantal ‘kavels’ met werk van Hans Warren. Een belangrijk object was Geheim Dagboek 1939 -1940 met een persoonlijke opdracht aan Büch.Voor Boudewijn, uit een ver verleden, maar je welbekend! Hans Hoewel de opdracht geen datering heeft, kunnen we er wel van uit gaan dat het boekje bij verschijnen is verstuurd. Dit moet rond de boekenweek van 1993 zijn gebeurd. In hetzelfde kavel bevond zich ook Indigo (met opdracht) dat tegelijkertijd verscheen.

De veiling in de categorieën literatuur, kunst, filosofie en boeken over boeken bracht ongeveer 175.000 euro op. De Nagelate Schriften van Spinoza uit 1677 leverde circa 9.000 euro op (de verwachte opbrengst was 3.000 tot 4.000 euro).De eerste druk van De avonden van Gerard Reve, met de opdracht ‘Voor mijn leraar Jacques Presser, in dankbare herinnering aan zijn lesuren.’, 2500 euro (verwacht 1500-2000 euro). Ook boeken van Büch zelf werden geveild. Büchs eigen boeken gingen bijna allemaal verboven de geschatte waarde van de hand.