Nieuw omslag Spiegel

De nieuwe editie van de Spiegel van de Nederlandse en Vlaamse Dichtkunst, die begin november verschijnt, heeft een ander omslag gekregen dan eerst aangekondigd (zie voor het ‘oude’ omslag ons nieuws van 24 augustus). Hetzelfde geldt voor de begeleidende bundel beschouwingen van Mario Molegraaf.Beide boeken verschijnen begin november bij uitgeverij Balans