Mieke van der Weij citeert Warren

In het katern Hart en Ziel van De Volkskrant van zaterdag 19 januari jl citeert Mieke van der Weij Hans Warren als het over de karaktereigenschap competentie gaat. Ze vertelt dat ze liever samen dan alleen werkt en haalt de volgende uitspraak van Warren aan, uit zijn laatst verschenen dagboek: “Misschien heb ik niet de koestering van de glorie gekend. Maar de kilte van het onopgemerkt blijven is me bespaard gebleven” (GD 1993-1995, p.379)