Correspondentie Warren-Lekkerkerker verschenen

Op de valreep van het jaar is verschenen: Kees Lekkerkerker en Hans Warren, Een verstokt necrofiel. Brieven 1973-1979.
De bibliofiele uitgave, van de Avalon Pers uit Woubrugge, is verzorgd door Menno Voskuil,
die er ook een korte inleiding bij schreef. Daarin schetst hij de geschiedenis
van de ‘levendige correspondentie’ tussen Warren en Lekkerkerker.
Dat de briefwisseling na 1979 plotseling stokte mag, volgens Voskuil, ‘erg spijtig’ worden genoemd,
vooral ‘vanwege de geestige ontboezemingen van Kees Lekkerkerker’. Volgens Warren
behoorde Lekkerkerker ’tot de grilligste en grappigste correspondenten’ die hij kende.

Van Een verstokt necrofiel verschenen 75 arabisch genummerde, ingenaaide exemplaren en 15 romeins genummerde, gebonden exemplaren. Voor bestellingen: info@mennovoskuil.nl. Zie ook: de website van Menno Voskuil.