Kees Lekkerkerker overleden

Op 28 augustus jl. is te Amsterdam op 96-jarige leeftijd Kees Lekkerkerker overleden. In 1939 bracht Lekkerkerker de bloemlezing In aanbouw uit, waarin werk van de toen opkomende generatie schrijvers was opgenomen. Met deze bloemlezing verkreeg hij bekendheid. Na de oorlog nam hij plaats in de redactie van de tijdschriften Proloog en De Gids. Lekkerkerker heeft zich het grootste deel van zijn leven gewijd aan het werk van J. Slauerhoff.In het dagboek van Warren komt Lekkerkerker al voor vanaf 1946. De laatste jaren vooral omdat hij Warrens bibliografie bij het Letterkundig Museum bijhoudt. “Een heel aardige vent”, schrijft Warren op 1 mei 1987, “maar vermoedelijk door ouderdom en eenzaamheid is hij wat zonderling geworden”.