’t Zelve Anders: een analyse van de poëzie van Hans Warren

In het Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift Schoon Schip verscheen in het derde nummer van dit jaar een artikel over de poëzie van Hans Warren. De auteur, Alfred Krans, onder meer bekend van zijn vertalingen van Thomas Mann en Hermann Hesse, gaf ons toestemming het artikel ook op onze site te plaatsen.

Klik op deze link voor het artikel.


Geheim dagboek 1990-1992 is nu verschenen bij uitgeverij Bert Bakker