HUMUS on-line

Het artikel van Eric over Warren in het ledenblad van het Humanistisch Verbond (HW nieuws 19 december) is nu hier on-line beschikbaar.