Het graf van Jac P. Thijsse

Op zijn zwerftocht door Nederland fotografeert Martin van der Kamp graven en gebouwen die verbonden kunnen worden met het leven en werk van Hans Warren.

In 1947 publiceerde Hans Warren bij uitgeverij A.A.M. Stols een In Memoriam voor Jac. P. Thijsse in dichtvorm. Het gedicht opent als volgt:

Nooit had de dood mij ruw geraakt.
Nu’ k weet dat gij zijt heengegaan
Verwacht ik nog uw tred, die kraakt
Langzaam in ’t hout der beukenlaan.