Bergen: het graf van E. du Perron (1899- 1940)

Op zijn zwerftocht door Nederland fotografeert Martin van der Kamp graven en gebouwen die verbonden kunnen worden met het leven en werk van Hans Warren.

19 januari 1947
(…) Verdere invloeden: Dr. Thijsse en Alain-Fournier, de een voor de natuur, de ander voor de literatuur. Du Perron, om kritisch te worden.

29 juli 1953
(…) Ik zocht een passage op in Du Perrons In deze grootse tijd, raakte aan het lezen en… ben volkomen opgekikkerd.

30 november 1955
(…) Bij het herlezen een poging gedaan iets van Ter Braak tot me te nemen. Het lukt niet. Onleesbaar. Vroeger geneerde ik me voor mijn eigenzinnigheid. Oh, die papieren Hollandse goden. Mijn respect voor Du Perron is nog steeds groot al vraag ik me af hoe een man die l’âge de raison bereikt heeft nog jaren warm kan lopen voor iemand als Multatuli.

29 juli 1957 (herinnering aan leraar Van der W.)
Hij was een van die zeldzame leraren die de moderne literatuur behandelden. Hij besprak met ons in de jaren dertig Slauerhoff, Nijhoff, Marsman, Van Ostaijen, Vestdijk, Ter Braak en Du Perron. En van de ouderen drong hij ons telkens weer Karel van den Woestijne op. Bovenal moesten we Land van herkomst lezen. We lazen het, ik ben hem er nog steeds dankbaar voor, voor heel die wereld die hij voor me geopend heeft. (…)