Kruiningen

Op zijn zwerftocht door Nederland fotografeert Martin van der Kamp graven en gebouwen die verbonden kunnen worden met het leven en werk van Hans Warren.

29 januari 1981 17.00 uur – We zijn van de Zandweg, waaraan het restaurant gelegen is, naar het dorp Kruiningen gewandeld, want ik wilde Mario het monument laten zien dat Jan Wolkers gemaakt heeft ter herinnering aan de watersnoodramp, naast de kerk op het plein. Het stelt een vrouw voor die haar verdronken kind draagt. Sibylle stond er model voor.

3 november 1971 – (…) Vandaag ontving ik het boek Werkkleding van Jan Wolkers waarin zij [Sibylle] staat afgebeeld. Het gaf me een schok. Er bestaan haast geen foto’s van haar, ze weigerde altijd te poseren. (…) Haar schoonheid zal legendarisch worden. Want op Jans monument voor de watersnoodramp in Kruiningen is zij getransformeerd tot een plompe dijkwerkersvrouw die het tempeest trotseert.