Warren en Ryckhals bij Johannes Herman Buma

De stadsdichter van Middelburg J.H. Buma publiceerde mei jl het boekje Teruggezien in zijn stad, een “verslag van een project waarin Francois Ryckhals, befaamd schilder in de Gouden Eeuw en geboren op 3 mei 1609 in Middelburg, uit de vergetelheid werd gehaald”. In het boekje ook een verslag van het bezoek van Hans Warren aan het Ryckhalsmuseum. Buma vergelijkt zijn eigen herinneringen en aantekeningen met de dagboekaantekening van Warren (14 augustus 1993). Buma herkent zichzelf niet of nauwelijks in Warrens aantekeningen: “Vervolgens werden mij andere woorden in de mond gelegd. Mijn geestig bedoelde uitroep bij binnenkomst wordt vertaald in een onderdanige opmerking waardoor de man die bekendheid geniet zich hult in valse bescheidenheid.” Vervolgens komt Buma tot de volgende overpeinzing:”Toen ik het alles las, herinnerde ik mij dat anderen die ook eens in de Geheime Dagboeken van hem voorkwamen, mij hadden verteld dat het beschrevene niet in overeenstemming was met de werkelijkheid.” Afrondend zegt Buma: “Ondanks alles blijf ik Hans Warren een ontroerend sympathieke en minzame man vinden. Ik heb een zwak voor hem.”
Het boekje is uitgegeven door Mea Sponte in Middelburg.