Zomerdijkstraat 22

Op zijn zwerftocht door Nederland fotografeert Martin van der Kamp graven, gebouwen en landschappen die verbonden kunnen worden met het leven en werk van Hans Warren. Voor deze aflevering bezocht Martin de atelierwoning van Jan Wolkers.

Zondag 7 jan. 1951 Op zaterdag 23 dec. ’50 ben ik naar Amsterdam gekomen vanwege de toon van de uitnodigingsbrief die Sibylle me schreef. Tot gister, 6 jan., ben ik bij Sibylle en Jan geweest, precies twee weken dus. Zij wonen in een artiestenflat in de Zomerdijkstraat, in het huis waar Gerrit van der Veen gewoond heeft, en de beeldhouwer Gregoire vóor hem. Sibylle: ‘Fijn op een wc te zitten waarin heldenpoep gevallen is.’ (…) Toen ik bij hen wegging schonk Jan me de chamotte portretkop van Sibylle. Dat was des te aardiger omdat hij het geen goed werk vond. Ik wilde hem graag hebben. Het is de enige afbeelding die ik van Sibylle heb. Ik bezit zelfs niet éen fotootje van haar.

Geheim dagboek 1949 -1951, p. 173 -174