Zeeuwse Cultuurprijs niet naar Warren genoemd

De Zeeuwse Prijs voor Kunsten en Wetenschappen wordt niet omgedoopt totHans Warren prijs. De Raad voor Cultuur had deze nieuwe naam geadviseerd, maarGedeputeerde Staten van Zeeland leggen het advies naast zich neer. De teleurgesteldeRaad voor Cultuur heeft volgens een bericht in de PZC over de kwestie een ‘pinnige’brief aan het provinciebestuur geschreven. (Met dank aan onze Zeeuwse correspondentenNiek Oele, Nelleke Maljaars en de familie de Putter)