Weet je nog toen het niets was, alles was

Weet je nog toen het niets was, alles was
Gekozen door Ria Zifkamp

Weet je nog toen het niets was, alles was:
jij opende de deur, een lichte groet,
even hield je mijn hand vast, en ik streelde
even als bij vergissing langs je schouder.
Toen lichtte je het deurkleed op en wij
gleden in een verlicht aquarium
van lach, pianospel en avondjurken.
Aarzelend in dat ogenblik
was lente dichterbij dan in viooltjes,
werd liefde inniger beleden dan
in al de verzen die ik sindsdien voor je schreef.

Hans Warren, Verzamelde Gedichten. (Amsterdam: Bert Bakker, 2002)