Weblogs over Warren

Na het verschijnen van Hart van mijn land ik ben terug zijn op twee weblogs interessante aanvullingen op ons boek verschenen. Depaarden is de weblog van Willem Duvekot, broer van Warrens vriend Adrie (die in Geheim dagboek Willem heet). Aan de hand van de door Warren gemaakte foto’s haalt Duvekot in zijn weblog herinneringen op aan zijn eigen jeugd, en schrijft hij bijvoorbeeld over zijn moeder.

Op Foxxblok probeert ‘Foxx’ met de informatie uit ons boekje, oude kaarten en Google Earth, nóg preciezer te bepalen waar zich nou precies het verdwenen geboortehuis van Warren bevond