Warren in nieuwste dagboek Wolkers

Vorige week verscheen ‘Dagboek 1975’ van Jan Wolkers. Op 14 september komt de novelle ‘Steen der Hulp’ ter sprake.

Later, bij de rode bordeaux met Franse kaas, een gesprek over Hans Warren, die een boekje heeft geschreven, ‘Steen der Hulp’ (Eben Haëzer), dat hij Jan heeft gestuurd met een briefje erbij of Jan het hem niet kwalijk neemt dat hij die geschiedenis van die Duitse soldaat uit de oorlog heeft gebruikt. Jan is er altijd een beetje rancuneus over als een van zijn vroegere vrienden weer eens de pen ter hand neemt. Het schijnt nogal onwezenlijk literair te zijn. Jan zegt dat hij niet meer weet dat Hans Warren hem een keer een kus gegeven heeft toen ze samen in het Thijsse-parkje lagen. Hij zegt dat Hans Warren hem wel gezoend heeft bij hem voor de deur. Ik vraag me af of dat waar is.