Warren in De Dikke Komrij

Morgen verschijnt Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. Volgens http://www.epibreren.com/rs is Warren één van de opgenomen dichters. Dat valt ook af te leiden uit de opmerking van Rob Schouten in het nieuwste nummer van Awater dat er maar twee dichters zijn die nog wel in de editie uit 1996 met werk opgenomen waren en nu verdwenen zijn, namelijk Dana Hokke en H.G. Liebentrau. Morgen moet blijken met hoeveel, en welke, gedichten Warren in de bloemlezing vertegenwoordigd is.