Warren in Awater en De Poëziekrant

Twee poëziebladen besteden in hun laatste nummer aandacht aan Warren. In Awater schrijft Tom Kellerhuis een kort en weinig diepgravend stukje over Mario Molegraaf als de muze van Hans Warren. In De Poëziekrant staat een uitgebreide en positieve bespreking van Warrens Verzamelde Gedichten door Elke Brems (zie foto).