Volkskrant: ‘met de fijnheid van een ganzenveer’

Op de achterpagina van De Volkskrant schrijft Judith Janssen vandaag overEen vriend voor de schemering:

[het] is geschreven in het zorgvuldige proza van een dichter.Hoewel de vergelijkingen en beschrijvingen van het door Warren zo bewonderdeZeeuwse landschap veelvuldig de pagina’s vullen, staat er nergens een woord te veel.Warren heeft oog voor detail. Hij tekent zijn personages met de fijnheid vaneen ganzenveer; elke verandering in reactie, elke trek van de mond merkt hij op.De gevoeligheid waarmee Warren de eenzaamheid en de onvervulbare liefde vanzijn personages beschrijft, geeft het werk een weemoedige en melancholische sfeer.