Verfilming Steen der Hulp – vervolg

Op 6 maart en 23 maart jl. besteedden we aandacht aan de verfilming van Warrens novelle Steen der hulp door de Vlaamse filmmaker Bavo Defurne (release in 2004). Nieuws is er op dit moment niet te melden. Wel hebben we inmiddels een kopie van de verklaring die Hans Warren op 18 maart 1998 aan Defurne stuurde, waarin hij hem toestemming geeft om het boek te verfilmen. Warren noemt Defurne in deze brief “een zeer goede lezer” van Steen der Hulp en “de aangewezen man” om het te verfilmen. Ook wijst hij op de “onmiskenbare verwantschap” tussen zijn eigen werk en Defurne’s films. Klik op het plaatje voor de volledige brief.