Oktober: bloemlezing ‘Tussen zelfkant en platteland’

In oktober verschijnt de eerder aangekondigde bloemlezing uit het complete Geheim dagboek bij Uitgeverij Prometheus. De titel wordt Tussen zelfkant en platteland, de omvang ca. 400 pagina’s, en ook het omslag is intussen bekend, een ontwerp van Bart van den Tooren.

De catalogus van de uitgever meldt verder:

Een van de grootste sensaties van de afgelopen decennia was het verschijnen van het dagboek van Hans Warren. Vanaf 1942 tot zijn dood in 2001 op tachtigjarige leeftijd keek hij in de spiegel én door het raam, genadeloos voor zichzelf, ironisch over anderen. Een unieke verkenning van een mensenleven dat zich beweegt tussen hooglied en schaamluis, tussen platteland en zelfkant en tussen het woelige Parijs en het weelderige Zeeland. Hans Warren aanbad de mooie jongens, maar stichtte ook een gezin met een vrouw uit Engeland. Hoe intiem het dagboek ook is, Hans Warren blijkt tegelijk de kroniek van zijn tijd te hebben geschreven. Niemand beleefde de Tweede Wereldoorlog, de rampzalige overstroming van 1953 en de vernietiging van de natuur zoals hij. Deze keuze met louter hoogtepunten uit zestig jaar Geheim dagboek is daarom niet alleen een overrompelend document over een schrijversbestaan, maar bevat ook het verhaal van een bewogen eeuw.