Nieuw gedicht van de maand


Het gedicht van de maand februari is gekozen door Remco Volkers. Hij is medewerker van Uitgeverij Balans en is daardoor nauw betrokken bij de uitgave van het nieuwe Geheim Dagboek. Remco Volkers koos voor Bekentenis, één van Warrens vroegste gedichten. Over zijn keus schrijft hij:

Dit gedicht is mij al vanaf de eerste keer dat ik het las (en dat was zeker in 1992, omdat ik de bundel kreeg van Hans Warren nadat ik hem dat jaar had geïnterviewd voor de GAY Krant) bijgebleven en favoriet geweest. Ik vermoed vanwege het universele karakter ervan; iedereen kent liefdes in zijn leven, of het nu verliefdheden zijn, relaties, ouders of andere familie betreft of vrienden, het zijn liefdes in verschillende gedaantes. Ook krijgt iedereen te maken met afscheid; verliefdheden gaan voorbij, relaties worden verbroken, ouders overlijden, vrienden verlies je uit het oog. En iedereen blijft achter met de herinnering aan dat gevoel van liefde voor een bepaalde persoon, die is onuitwisbaar. De herinnering uit de tweede en derde strofe is ‘algemeen’ (hoewel hij voor Warren een precieze betekenis heeft) en kan elke andere zijn: hoe iemand op een fiets de hoek om komt zeilen, hoe een shirt wappert in de wind, hoe je geliefde zijn zonnebril afzet of je bij de hand neemt. Het zijn herinneringen als snoepjes. En hoewel je meestal niet per se terug wilt naar die tijd is het toch prettig om even terug te denken. En de naam van een persoon te zeggen, om nog één keer van die zoete herinnering te proeven die kleeft aan de herinnering bij die naam. Nog één keer het gelukzalige gevoel van toen te herbeleven.

Later deze week publiceren wij het volledige interview dat Remco Volkers in 1992 had met Hans Warren, samen met zijn persoonlijke herinneringen aan deze ontmoeting.