Nelleke Maljaars (1961 – 2014)

Op 26 maart – op haar verjaardag – overleed Nelleke Maljaars in haar woonplaats Middelburg.

Zij was een van de eerste supporters van onze website. Regelmatig bezorgde zij ons, als Zeeuwse correspondent, nieuwtjes over Warren. In 2003 koos zij Niet opbranden van Warren als gedicht van de maand. In datzelfde jaar bezochten wij met haar het verlaten huis aan het Pijkeswegje bij Goes.

Maar we herinneren haar ons vooral als een bijzonder dichter. Haar gedichten werden gepubliceerd in Ballustrada en ten gehore gebracht bij Omroep Zeeland en Plein Publiek van de NCRV. In 1984 verscheen haar debuutbundel Evenwicht. Bekendheid genoot zij door de bundels Man en Paard (2005) en Vale Gieren (2011). Vorig jaar verscheen In dubbeling verschijnen, ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Werkgroep Poezie Middelburg. Daarin werd haar gedicht Ego struikelblok opgenomen. (Foto van http://zeelandboeken.pzc.wegenerwordpress.nl/poezie/vale-gieren/.)

Ego struikelblok
Met grote stelligheid door het leven gelopen.
Directheid is van kleur veranderd.
Stel je voor dat iemand zegt
dat je niets bent veranderd
en dat het klopt.
Denk dat de redevoeringen
bij mijn begrafenis tegenvallen.
Dat er een beeld wordt geschetst.
Ik ten voeten uit.
Niet aan eigen verschijning wennen.
Zitten staat niet.