Naar de geest of naar de letter?

In De Parelduiker van oktober 2010 staat een artikel van Jeroen Dera over de Kavafis-vertaling van Warren en Molegraaf. Dera beschrijft de ontstaansgeschiedenis van de vertalingen en citeert uit de briefwisseling tussen Warren en Kavafis-vertaler Blanken. In eerste instantie bewonderde Warren de bestaande vertaling van Blanken, maar later, toen hij zelf Kavafis ging vertalen, had hij er nogal wat kritiek op.