Muze Warren en Wolkers

Woensdag 15 oktober 2008, 07:48

AMSTERDAM – Het literair-historisch tijdschrift Parelduiker (van uitgever Bas Lubberhuizen) wijdt in de nieuwste editie twee artikelen aan de vorig jaar overleden auteur Jan Wolkers.

Ronny Boogaart en Eric de Rooij schetsen aan de hand van bronnen en gesprekken met Wolkers’ oudste zoon Eric het tragische leven van zijn eerste vrouw, Maria de Roo (1923-1993).

Weinigen weten dat zij voor haar huwelijk met Wolkers de muze van Hans Warren is geweest. ‘De zwijgzame Sibylle’, zoals Warren haar noemde, zat bij hem in de klas in Goes en was zijn eerste jeugdliefde. Maria de Roo inspireerde hem tot vele gedichten. Na de oorlog ging zij in Leiden wonen en ontmoette daar Jan Wolkers. Centraal in het verhaal en in haar leven staat het verlies, door een tragisch ongeluk in huis, van hun tweede kind Eva, beschreven in Een roos van vlees.

Het andere artikel, van Arno van der Valk, beschrijft de verfilming van die roman door Jon Lindström in 1985. Wolkers zelf vond En ros av kött de beste verfilming van zijn werk.