Meer reacties op PZC-forum

Stemmen voor (of tegen) een Hans Warren straat kan intussen niet meer op het forum van de PZC – de eindstand was overigens 62% voor en 38% tegen. De reacties blijven wel binnenkomen op het forum. Een greep:

Hans Warren was een schrijver, die bijna 50 jaar Zeeland hoog in het vaandel heeft gehad. Hij heeft, op een korte periode in Parijs na, altijd in Zeeland gewoond en van daaruit literatuur bedreven. Met zijn dagboeken is hij erg bekend geworden en als dichter was hij vanwege zijn thematiek zijn tijd ver vooruit en stond hij op internationaal niveau. Het zou voor Goes een eer moeten zijn een straat naar hem te noemen. Alfred Krans – 23-07-2008, 11:39

Hans Warren heeft mij laten zien dat het kleine leven groots beschreven kan worden. Warren heeft dat prachtig gedaan. Dus volmondig ja op de vraag of hij een eigen straat verdient. robert van hof – 22-07-2008, 21:25

Hans Warren had op basis van zijn oeuvre grotere prijzen verdiend. Door zijn kritieken was hij de spil in literair Nederland. Zijn dagboeken zijn uniek en zijn gedichten zijn beeldhouwwerken. Het is een goed initiatief van de PZC, maar de overheid en met name de verantwoordelijken op cultureel gebied hebben zitten slapen. Doen, en niet twijfelen. Henk Spraakman – 23-07-2008, 11:30

Hans Warren een straatnaam? Natuurlijk, in elk dorp en in elke stad in Zeeland.
“Wadde?”
Krijgt Goes de primeur en erna volgen alle andere plaatsen? Goed gedaan Hans! Eindelijk kun je dan zeggen:
Hart van mijn land ik ben (weer) terug. Theo Sponselee – 23-07-2008, 17:13

Klik hier voor alle reacties op het PZC-forum.