Mario Molegraaf en Plato in Amersfoortse Courant

Het interview dat Mario Molegraaf had met journalist A.J. Snel (zie ons nieuws van 7 augustus jl.) verscheen afgelopen zaterdag – met kleine wijzigingen – ook in de Amersfoortse Courant. De Amersfoortse Courant meldt ook de verschijning van twee nieuwe deeltjes uit het verzameld werk van Plato: deel 11 Protagoras/ Menon en deel 12 Gorgias. Gorgias is het eerste deel dat Molegraaf zonder Warren heeft vertaald. Twee citaten uit Molegraafs nawoord bij Gorgias: Op die decembermorgen dat Hans stierf in het Oosterscheldeziekenhuis, gingen in één seconde zijn verworvenheden, talenten, herinneringen, alles wat je zijn ziel zou kunnen noemen verloren.En over Plato’s credo ‘het lichaam verdwijnt, de ziel blijft’: Het is het liefste, het allerliefste wat wij mensen hebben bedacht. Maar het is, weet ik, tegelijk de grootste, de allergrootste leugen.