Loe de Jong was fan van Geheim Dagboek

Door Rutger VahlOp 15 maart overleed Loe de Jong. In het tot nu toe gepubliceerde Geheim Dagboek heeft Hans Warren twee keer contact met de historicus. De eerste keer is in 1964 als Warren bij het Rijksinstituut voor Oorlogsdocu-mentatie (waarvan De Jong directeur is) informatie opvraagt over een zekere dr. W. Enzinck. De tweede dagboeknotitie over Loe de Jong is belangrijker, omdat de passage over het oorlogsverleden van Warrens vader gaat.Pieter Warren zou tijdens de oorlog pro-Duits zijn geweest. Kort na de bevrijding wordt hij gearresteerd en zit enkele jaren geïnterneerd. In april 1987 ontvangt Hans Warren een brief van Loe de Jong, die een ander licht werpt op het oorlogsverleden van zijn vader. De historicus heeft ontdekt dat Warrens sr in de oorlog een kort briefje heeft geschreven aan J.A. Dekker, de gemachtigde van NSB-leider Mussert in Zeeland. Pieter Warren, waterbouw-kundig ingenieur, beklaagt zich bij Dekker over de burgemeester die hem niet meer betrekt in het werk waardoor hij brodeloos dreigt te worden. Wanneer de brief in 1945 opduikt, wordt deze opgevat als bewijs voor de collaboratie van Pieter Warren. In zijn memoires is Dekker hierover verontwaardigd. Warren was geen lid van de NSB. Bovendien: ‘De voorzitter van het tribunaal had meer hulp van mij genoten (…) dan de door hem te berechten Warren!’De opgerakelde geschiedenis leidt tot heftige emoties bij Hans Warren. Na al die jaren ziet hij zijn vader gerehabiliteerd. Hij schrijft De Jong direct een dankbrief en noemt zijn vader ‘een door en door goed mens die nooit iemand kwaad heeft berokkend, die integendeel door zijn voorspraak mensen van tewerkstelling in Duitsland heeft kunnen vrijwaren.’ Zijn enige fout was dat hij soms domme dingen deed, ‘als zo’n brief schrijven aan Dekker’. Het is na te lezen in Geheim Dagboek 1984-1987. Uit de passage blijkt en passant dat Loe de Jong een grote bewonderaar is van Warrens dagboekenserie. De Zeeuwse dichter/schrijver toont op zijn beurt bewondering voor het levenswerk van De Jong. De wegen van Warren en De Jong zullen elkaar opnieuw kruisen in 1990. In dat jaar stelt schrijver Adriaan Venema dat Warren zijn Geheim Dagboek moet hebben vervalst. Warren schrijft over de gaskamers in 1943 en volgens Venema wist in Nederland toen nog niemand van de vernietigingskampen. Uiteindelijk spreekt ook het RIOD van Loe de Jong zich uit over de zaak. In 1943, zo stelt het instituut, was het bestaan van gaskamers wel degelijk bekend. De beschuldiging van Venema aan het adres van Warren mist elke grond. Naderhand zal Warren meerdere malen verklaren dat de affaire-Venema hem diep heeft geraakt. Hoe diep moet blijken uit de nog te publiceren delen van Geheim Dagboek.