Interview met “Gideon”

Onze Zeeuwse correspondent Niek Oele meldt dat er vandaag in de Provinciaalse Zeeuwse Courant een interview staat met David Warren, de zoon van Hans Warren, bij de lezers van het Geheim Dagboek beter bekend als Gideon. Het artikel, ruim een halve pagina groot en met foto, gaat over hoe David het leven met zijn vader heeft ervaren. Niek bespeurt hier en daar waardering en misschien een beetje genegenheid voor de vader, maar ten opzichte van Mario “is de toon heel anders”. De website van de PZC vermeldt alleen de volgende tekst:“Gideon staat ver van mij af”Hoe is het om een literair personage te zijn? Om je jeugd geboekstaafd te zien door de hand van je vader? David Warren, door velen gekend als Gideon uit het Geheim Dagboek van Hans Warren, zou het werkelijk niet weten. “Ik heb nog nooit een letter in die dagboeken gelezen en ik zal het ook nooit doen.”Binnenkort meer.