HP/De Tijd

Roddelblad HP/De Tijd bericht dat Mario Molegraaf en zijn nieuwe geliefde – een vrouw – deze week in ondertrouw zijn gegaan. Het huwelijk wordt voltrokken op 13 maart, “in besloten kring”. Het jonge paar heeft intussen een huis in Wassenaar gekocht.Mario: Ik heb de periode met Hans afgesloten met het plaatsen van een steen op zijn graf, op 19 december jongstleden. (…) Ik ga nu het verborgene weer in. Daarmee beperkt zich die jarenlange verhouding tussen literatuur en werkelijkheid, die tal van ongezonde kanten had, strikt tot het verleden.